KWALIFIKACJE KANDYDATA:
 • Posługuje się biegle językiem angielskim (w mowie i piśmie).
 • Ukończył studia podyplomowe.
 • Posiada co najmniej trzy lata pracy w programowaniu w środowisku IBM mainframe z / OS i środowisku operacyjnym CICS używając TSO, ISPF, COBOL dla z / OS, CICS COBOL, JCL i innych programach narzędziowych.
 • Posiada co najmniej trzy lata doświadczeń w programowaniu COBOL z / OS i CICS COBOL w przetwarzaniu IBM VSAM i plików sekwencyjnych zdolnych do utrzymania struktury plików VSAM.
 • Posiada co najmniej trzy lata doświadczeń w przygotowywaniu JCL do kompilacji, łączenia i wykonywania programów COBOL z / OS, Sort i innych narzędzi IBM Utilities.
 • Posiada co najmniej trzy lata doświadczeń w programowaniu przy użyciu programu DB2 / SQL w programach COBOL for z / OS i CICS COBOL.
 • Posiada umiejetność użycia Edytora ISPF do pisania i konserwacji programów i JCL;
 • Posiada umiejetność kodowania makra BMS i różnych parametrów makra w celu zdefiniowania wszystkich elementów mapy i ich charakterystyk oraz zmontowania zakodowanego źródła w fizycznym i symbolicznym układzie mapy dla programu aplikacyjnego.
 • Posiada umiejętność obsługi kompilacji pracy przy użyciu JES2 i analizy wyników kompilacji przy użyciu urządzeń SDSF;
 • Posiada umiejetność debugowania JCL i programów napisanych w języku COBOL dla z / OS i CICS COBOL.
 • Posiada umiejętność korzystania z ISPF i JCL oraz programów do przygotowywania danych testowych i zbiorów danych testowych.
 • Posiada umiejętność przeprowadzania testów jednostkowych, modułowych, funkcjonalnych i objętościowych; do analizy wyników badań i podjęcia działań korygujących.
CHARAKTERYSTYKA PRACY
 • Przygotowanie dokumentacji, wsparcie wdrożeniowe.
 • Przygotowanie projektów funkcjonalnych i projektów technicznych.
 • Przygotowanie JCL do załadowania tabeli ;Zestaw narzędzi DB2 lub plików VSAM z wyodrębnionymi danymi testowymi.
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji programowej i systemowej .
 • Wspomaganie w tworzeniu struktur plików i wymagań logiki przetwarzania.
 • Rozwiązywanie problemów i wspieranie użytkowników końcowych we wdrażaniu i konserwacji systemów aplikacji.
 • Szkolenie innych programistów w zakresie odpowiednich umiejętności.
 • Podejmowanie wszelkich innych zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu, które mogą być przypisane przez organy nadzoru.
 • Opracowywanie i wykonywanie testów (jednostkowych, integracyjnych i systemowych) rozwijanego oprogramowania.
 • Nadzór prac mniej doświadczonych członków zespołu i dzielenie się z nimi wiedzą.
OFERUJEMY
 • Pracę w renomowanej firmie przy realizacji ambitnych projektów dla wiodących klientów zagranicznych.
 • Wysokie wynagrodzenie.
 • Zagwarantowany bezpłatny przelot.
 • Zakwaterowanie.
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie.
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów.
 • Udział w projektach wysokim stopniu dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania na poziomach operacyjnym i strategicznym.
 • Imprezy integracyjne .
 • Doskonałą atmosferę pracy.
 • Bogaty pakiet socjalny, w tym :
  • Prywatna opiekę medyczną
  • Karnety sportowe
Prosimy o dołączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."