Yoberi Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu zestawu prototypów urządzeń emulujących zachowanie kart RFID poprzez translację tagów przesłanych w technologii Bluetooth Low Energy na tagi RFID przesyłane do czytnika kart RFID.

Zamawiający będzie ubiegać się o dofinansowanie w zakresie wykonania usługi w ramach działania 2.3 POIR “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP”.