ODCZYT WSKAZANIA WODOMIERZY PRZY POMOCY NAKŁADKI OPTYCZNEJ

Dzięki prostej nakładce WARES możliwy jest odczyt dowolnego wodomierza. Dane można pobrać bezpośrednio do aplikacji smartfonowej za pomocą bluetooth. 

Można również je przesłać bezpośrednio do bazy danych przy pomocy NBIOT. Produkt jest w trakcie badań i rozwoju. 

Więcej informacji pod adresem