Zapytania Ofertowe

W ramach realizowanego projektu pn. „Y 9009 AI – Urządzenie do liczenia osób” o nr POIR.01.01.01-00- 0950/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty

W ramach realizowanego projektu pn. „Y 9009 AI – Urządzenie do liczenia osób” o nr POIR.01.01.01-00- 0950/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty

W ramach realizowanego projektu pn. „Y 9009 AI – Urządzenie do liczenia osób” o nr POIR.01.01.01-00- 0950/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia ofert